Voldtektsforebyggende kurs

Sammen for sikkerhet

forebygging av

vold og

voldtekter

Kurs for minoritetsspråklige

 

Kurset «Sammen for sikkerhet» har som mål å forebygge seksuell vold og voldtekt. Hovedtanken bak konseptet er å engasjere deltakerne i et felles løft for sikkerhet. Utgangspunktet er vitneperspektivet – det vil si å ta stilling til det andre sier og gjør. På den måten blir det mulig å nærme seg vanskelige tema uten at deltakerne kjenner seg beklemt eller tråkket på.

 

Metoden bygger på teorier i interkulturell kommunikasjon, der en jobber med fortolkninger av tegn og situasjoner. Målet er at deltakerne skal få økt forståelse, bredere perspektiv, flere fortolkningsmuligheter og dermed flere handlingsalternativ. Ved å få innsikt i våre tolkninger av likeverd, åpenhet og frihet, får deltakerne bedre forutsetninger for å respektere de grenser som loven setter.

 

Konseptet er gjennomarbeidet og utprøvd over tid. Stavanger hadde i en periode spesielt mange gatevoldtekter og fikk nasjonalt fokus på grunn av dette. Hero Norge tok derfor initiativ til et lokalt samarbeid med fokus på sikkerhet. Resultatet ble at Stavanger kommune i 2010 etablerte ”Kontaktforum for forebygging av voldtekter” der blant annet Stavanger kommune, politiet, Voldtektsmottaket, Innvandrerrådet, Kirkens Bymisjon, Hero Norge og Flyktningseksjonen var representert.

 

 

I 2012 overrakte Grete Faremo KRÅD prisen, en kriminalitetsforebygende pris til Stavanger kommune for arbeidet med å forebygge overfallsvoldtekter. Gjennom denne innsatsen gikk man fra mange til ingen anmeldte overfallsvoldtekter på ett år!

 

Kurset tar opp tema som grensesetting, normer, kulturelle koder, kommunikasjon, ulike former for seksuelle vold, vold i nære relasjoner, konsekvenser for offer/overgriper og sanksjoner.

 

Ulike situasjoner diskuteres, deltakerne blir utfordret til å tenke over en del av de gråsonene og konkrete situasjonene som kan kategoriseres som overgrep. Deltakerne opplever at de involveres i diskusjoner som potensielle vitner til situasjoner hvor det er fare for voldelig atferd, og ikke som potensielle voldsutøvere og offer.

 

Ta kontakt med oss og vi holder kurs etter avtale

 

Se BBC dokumentaren fra 2016 her

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfaringer fra kurs

 

 

 

 

 

 

Saed fra Somalia:

 

«Dette kurset var veldig nyttig av to grunner: Det ene var å få generell informasjon om de konsekvenser voldtekt kan få både for offer og overgriper. Det andre var å lære om måter man kan hjelpe hverandre for å forhindre og redusere antall voldtekter i samfunnet.»

 

 

 

 

 

 

Rahima fra Afghanistan og Abeer fra Palestina:

 

«Vi har lært at vi må være på vakt for å forutse situasjoner som kan føre til vold, og hvordan vi kan hjelpe hverandre og de som har blitt voldtatt. Vi har lært at voldtekt også skjer i nære relasjoner.»

 

Copyright © All Rights Reserved