Kontakt

Sammen for sikkerhet

Send bestillingen til:

 

linda.hagen@hero.no eller ring 51 51 63 00

 

 

Hero Kompetanse har flere rådgivere med lang erfaring i møte med målgruppen.

 

For minoritetsspråklige deltakere er norsk kontekst ofte krevende å forstå og de har færre referanserammer å sette stoffet inn i. Dermed blir det nødvendig med en helt annen type tilnærming Det dreier seg altså ikke bare om direkte formidling av fagstoffet, men like mye formidling av kulturell kontekst.

 

Å bli kjent med de kulturelle verdier i Norge påvirker vurderinger og holdninger, er helt nødvendig for å oppnå forståelse. Ord alene betyr svært lite. Det er hva vi selv legger i dem som skaper mening og hvilken situasjon de blir brukt i. Mange ord og uttrykk kan derfor ikke oversettes men må forklares i en kontekst, en kontekst som ofte igjen må forklares for minoritetsspråklige fordi de ikke har noen referanseramme som umiddelbart gir dem en mulighet til forståelse.

 

 

 

 

Dette sier kunden om oss..

 

"En av de beste på markedet, og jeg har vært i denne bransjen i 20 år. Hero Kompetanse tar vare på deltakerne, det er tett oppfølging og god veiledning, med bruk av positive virkemidler, og med raske tilbakemeldinger på mine forespørsler.»

 

-Patricia Howell, KVP saksbehandler NAV Grünerløkka

Copyright © All Rights Reserved